Aktif Öğrenme Metodu

Aktif öğrenme,  öğretimin öğrencileri öğrenme sürecine doğrudan dahil etmeyi amaçladığı,  çok yönlü gelişim sağlayarak akademik başarıyı artıran, güdü, tutum, kaygı gibi duyuşsal özelliklerle katılım, sınıf yönetimi gibi süreçleri olumlu yönde etkileyen bir öğrenme şeklidir.